จุดเด่นของแบบประกัน

ชำระเบี้ย 20 ปี

คุ้มครอง 20 ปี

รับเงินคืนในวันครบรอบ
ปีกรมธรรม์ที่ 4, 8, 12 และ 16

ปีละ 10%

ครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 110%

พร้อมเงินปันผล (ถ้ามี)

ระหว่างสัญญา
รับเงินคืน 10%**

ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์

เงินคืนรวมตลอดสัญญา
รวม 160%*


ทรัพย์ทวี 150 [มีเงินปันผล]

"แผนเงินออมสำหรับอนาคต วางแผนอนาคต...เริ่มต้นการออมกับไทยประกันชีวิต" อนาคตคือสิ่งไม่แน่นอน ไม่มีใครไม่สามารถทราบได้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราสามารถวางแผนอนาคตที่เหมาะสมได้ หากเพียงเริ่มต้นวางแผนชีวิตและการออมที่ดีตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงในวันข้างหน้าไปกับไทยประกันชีวิต แบบประกันเพื่อการออม ประกันชีวิต

ทรัพย์ทวี 150 (มีเงินปันผล)

แบบประกันที่เน้นการให้ผลประโยชน์ด้านการออม ผลตอบแทนคือ เงินคืนระหว่างสัญญา 10% ทุกรอบ 4 ปีกรมธรรม์ เป็นระยะเวลา 4 ครั้ง และวันครบสัญญา รับเงินครบสัญญา 110% ซึ่งจะทำให้คุณอุ่นใจกับแผนการออมเงินที่จะเพิ่มพูนความสุขและเงินออมให้เราในอนาคต

อายุรับประกันภัย ระยะความคุ้มครอง ระยะการชำระเบี้ยฯ
1-70 ปี 20 ปี 20 ปี


กระจายความเสี่ยงของเงินออม
เพิ่มผลประโยชน์ให้กับเงินออมควบคู่กับการประกันชีวิต
เป็นเงินสำรองสำหรับสร้างแผนการใช้จ่ายในอนาคต
มีความมั่นคง และความเสี่ยงต่ำกว่าธุรกิจอื่นๆ

ตัวอย่าง ทุนประกัน 1,000,000 บาท  1. เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  3. เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
  4. ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน "เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น"แบบประกันทั้งหมด

เราเป็นที่ปรึกษาบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และประกันชีวิตครบวงจร โดยสามารถที่เลือกจุดแข็งของแต่ละบริษัทไม่ว่าจะเป็น บริษัทไทยประกันชีวิต ,บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต ,บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

  • ทั้งหมด
  • ไทยประกันชีวิต
  • เมืองไทยประกันชีวิต
  • ไทยประกันสุภาพ

Health fit เบ๊า เบา แพ็กเกจ 1

เบี้ยจิ๋ว คุ้มครองแจ๋วแพ็กเกจประกันสุขภาพ แบบเบาใจ

Health fit เบ๊า เบา แพ็กเกจ 2

แพ็กเกจประกันชีวิต, ค่าชดเชยรายวัน และอุบัติเหตุ

เกษมปันผล 10/10

คุ้มครอง คุ้มทรัพย์ คุ้มภาษี

ประกันสุขภาพเด็ก 5 ขวบ up

เหมาจ่าย ราคาสบายกระเป๋า

ธนทวี 14/7

ออมอย่างเป็นระบบเพียง 7 ปี รองรับแผนการที่มีในอนาคต

Health Fit Ultra

คุ้มครองครอบคลุมแผนเดียวจบ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เฮลท์ ฟิต ดีดี

คุ้มครองครอบคลุมแผนเดียวจบ

มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 15/5

ออมสั้น...จ่ายคืนไว...ได้คืนคุ้ม เพิ่มมูลค่าเงินออมอย่างคุ้มค่า การันตีเงินคืนทุกปี

มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6

ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ทางเลือกในการออมที่ใช

ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

ดูแลด้วยความห่วงใย ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ (elite health)

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม ดีเฮลท์ (D Health)

เก็ทง่าย เพราะเราจ่ายเต็มแม็กซ์!

ธนทวี 25/15

ออมอย่างเป็นระบบเพียง 15 ปี รองรับแผนการที่มีในอนาคต

Simply Healthy

ประกันแผนพิเศษ สำหรับผู้มีโรคประจำตัว

ทรัพย์ทวี 150

แม่ทุกคนอยากให้ขวัญรับปริญญาลูก ฝาก แค่ 14,xxx ปี หรือ 1,xxx/เดือน จะได้เงินคืน 20,000 ทุก 4 ปี

สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์

คุ้มครองโรคร้ายแรงมัลติเพย์คุ้มครองทุกระยะการเจ็บป่วย

มันนี่ฟิตเฟิร์ม 15/10

วางแผนการออม...อย่างเป็นระบบ สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง Cats & Dogs Plus

คุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก หากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ