จุดเด่นของแบบประกัน

ออมสั้น...จ่ายคืนไว...ได้คืนคุ้ม

ส่งสั้น 6 ปี 12 ปี ได้รับเงินคืน

แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล

เงินคืน (รับรองการจ่ายเงิน) + เงินปันผล (ไม่รับรองการจ่ายเงิน)

การันตีเงินคืนทุกปี
พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มขึ้น

ด้มากกว่าแน่ การันตีเงินคืนทุกปีมากขึ้น จาก 2% ถึง 4% พร้อมรับเงินก้อนตลอดสัญญาสูงถึง 632%

ประกันที่คุ้มที่สุดสำหรับการลดหย่อนภาษี

พร้อมคุ้มครองชีวิต

ปีที่ 1 คุ้มครอง 100%*, ปีที่ 2 คุ้มครอง 200%*, ปีที่ 3 คุ้มครอง 300%*, ปีที่ 4 คุ้มครอง 400%*, ปีที่ 5 คุ้มครอง 500%*, ปีที่ 6-12 คุ้มครอง 600%*มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6 (มีเงินปันผล) แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล

ประกันตามใจ มีแต่ได้ ประกันออมทรัพย์ได้ครบ จบ ไม่มีเสีย ไทยประกันชีวิต
1. ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ทางเลือกในการออมที่ใช่
2. เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในยุคดอกเบี้ยต่ำ
3. ออมสั้น...จ่ายคืนไว...ได้คืนคุ้ม
4 การันตีเงินคืนทุกปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มขึ้น พร้อมคุ้มครองชีวิต
5. สมัครได้ โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพความแตกต่างระหว่างแบบประกันประเภทต่างๆ กับ Par Product

ผู้เอาประกันภัย มีส่วนร่วมในเงินปันผล โดยขึ้นกับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หรือ Par Fund ทั้งเงินปันผลระหว่างสัญญา และ เงินปันผลเมื่อครบสัญญาผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ทางเลือกในการออมที่ใช่ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในยุคดอกเบี้ยต่ำ ออมสั้น...จ่ายคืนไว...ได้คืนคุ้ม เพิ่มมูลค่าเงินออมอย่างคุ้มค่า การันตีเงินคืนทุกปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มขึ้น พร้อมคุ้มครองชีวิต เบี้ยประกันภัยหักลดหย่อนภาษีเงินได้ สมัครได้ โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

1. ประกันที่คุ้มที่สุดสำหรับการลดหย่อนภาษี
2. ได้ครบแน่จบทุกความต้องการ ทั้งความคุ้มครองชีวิต และความงอกเงยได้คืนครบ ไม่มีเสีย เงินต้นไม่หาย ไม่ต้องหวั่นสภาวะตลาด
3. ได้มากกว่าแน่ การันตีเงินคืนทุกปีมากขึ้น จาก 2% ถึง 4% พร้อมรับเงินก้อนตลอดสัญญาสูงถึง 632%
4. โอกาส ได้โบนัสเพิ่ม มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเพิ่มจากผลประกอบการของบริษัทประกันชีวิต ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความ ต้องการในรูปแบบกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วน ความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น เงินคืน แน่นอน และโอกาสรับตอบแทนจากการลงทุนใน รูปแบบของเงินปันผล

2%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-4
3%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5-8
4%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9-11
600%* เงินครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ กรณีที่ 100.5% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวม เบี้ยฯ สัญญาเพิ่มเติม) หักผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญามีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนด สัญญาข้างต้น บริษัทจะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้ผู้เอาประกันภัย

ปีที่ 1 คุ้มครอง 100%*, ปีที่ 2 คุ้มครอง 200%*, ปีที่ 3 คุ้มครอง 300%*, ปีที่ 4 คุ้มครอง 400%*, ปีที่ 5 คุ้มครอง 500%*, ปีที่ 6-12 คุ้มครอง 600%*

1. อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 75 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย ปี 12 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย 2%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-4
ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย 3%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5-8
ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย 4%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9-11
ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย 600%* เงินครบกำหนดสัญญาแบบประกันทั้งหมด

เราเป็นที่ปรึกษาบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และประกันชีวิตครบวงจร โดยสามารถที่เลือกจุดแข็งของแต่ละบริษัทไม่ว่าจะเป็น บริษัทไทยประกันชีวิต ,บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต ,บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

  • ทั้งหมด
  • ไทยประกันชีวิต
  • เมืองไทยประกันชีวิต
  • ไทยประกันสุภาพ

Health fit เบ๊า เบา แพ็กเกจ 1

เบี้ยจิ๋ว คุ้มครองแจ๋วแพ็กเกจประกันสุขภาพ แบบเบาใจ

Health fit เบ๊า เบา แพ็กเกจ 2

แพ็กเกจประกันชีวิต, ค่าชดเชยรายวัน และอุบัติเหตุ

เกษมปันผล 10/10

คุ้มครอง คุ้มทรัพย์ คุ้มภาษี

ประกันสุขภาพเด็ก 5 ขวบ up

เหมาจ่าย ราคาสบายกระเป๋า

ธนทวี 14/7

ออมอย่างเป็นระบบเพียง 7 ปี รองรับแผนการที่มีในอนาคต

Health Fit Ultra

คุ้มครองครอบคลุมแผนเดียวจบ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เฮลท์ ฟิต ดีดี

คุ้มครองครอบคลุมแผนเดียวจบ

มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 15/5

ออมสั้น...จ่ายคืนไว...ได้คืนคุ้ม เพิ่มมูลค่าเงินออมอย่างคุ้มค่า การันตีเงินคืนทุกปี

มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6

ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ทางเลือกในการออมที่ใช

ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

ดูแลด้วยความห่วงใย ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ (elite health)

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม ดีเฮลท์ (D Health)

เก็ทง่าย เพราะเราจ่ายเต็มแม็กซ์!

ธนทวี 25/15

ออมอย่างเป็นระบบเพียง 15 ปี รองรับแผนการที่มีในอนาคต

Simply Healthy

ประกันแผนพิเศษ สำหรับผู้มีโรคประจำตัว

ทรัพย์ทวี 150

แม่ทุกคนอยากให้ขวัญรับปริญญาลูก ฝาก แค่ 14,xxx ปี หรือ 1,xxx/เดือน จะได้เงินคืน 20,000 ทุก 4 ปี

สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์

คุ้มครองโรคร้ายแรงมัลติเพย์คุ้มครองทุกระยะการเจ็บป่วย

มันนี่ฟิตเฟิร์ม 15/10

วางแผนการออม...อย่างเป็นระบบ สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง Cats & Dogs Plus

คุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก หากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ