จุดเด่นของแบบประกัน

สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระ เบี้ยประกันภัย
(Premium Holiday)

ได้โดยอัตโนมัติโดยยังได้รับ ความคุ้มครองอยู่

หากชำระเบี้ยประกันภัยหลัก
อย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10

จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมร้อยละ 2

สามารถเพิ่ม / ลดเบี้ยประกัน

ได้ตามความต้องการ

สามารถถอนเงินบางส่วนมาใช้ได้

โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์

สามารถเพิ่มเงินส่วนออม ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ด้วยการชำระ เบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม


ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นต่อการเป็นผู้ช่วยวางแผน ชีวิตคนไทย และให้คนไทยมีหลักประกันที่มั่นคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่มีกังวลในทุกช่วงจังหวะของชีวิต โดยได้พัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละบุคคลเสมอ ซึ่งแบบประกันที่หลากหลายในปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ตามจังหวะของแต่ละช่วงอายุได้ ดังนั้น ไทยประกันชีวิตจึงมุ่งพัฒนาแบบประกันใหม่ที่สามารถสอดคล้อง ต่อความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความประสงค์ ของผู้เอาประกัน คือ แบบประกัน “ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์” ผู้เอาประกันสามารถออกแบบรูปแบบได้ตามความต้องการของตนเองผลประโยชน์ความคุ้มครอง

(บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นต่อการเป็นผู้ช่วยวางแผน ชีวิตคนไทย และให้คนไทยมีหลักประกันที่มั่นคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่มีกังวลในทุกช่วงจังหวะของชีวิต โดยได้พัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละบุคคลเสมอ ซึ่งแบบประกันที่หลากหลายในปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ตามจังหวะของแต่ละช่วงอายุได้ ดังนั้น ไทยประกันชีวิตจึงมุ่งพัฒนาแบบประกันใหม่ที่สามารถสอดคล้อง ต่อความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความประสงค์ ของผู้เอาประกัน คือ แบบประกัน “ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์” ผู้เอาประกันสามารถออกแบบรูปแบบได้ตามความต้องการของตนเอง

ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามผลตอบแทน จากพอร์ตการลงทุน โดยมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ เพื่อมอบความมั่นคงให้กับคุณตลอดสัญญา

มกราคม 1.48%
กุมภาพันธ์ 6.40%
มีนาคม 3.06%
เมษายน 4.96%
พฤษภาคม 3.71%
มิถุนายน 2.56%
กรกฎาคม 4.25%
สิงหาคม 1.00%
 • พันธบัตรรัฐบาล 16.31 %
 • หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 12.44 %
 • หุ้นกู้ Electricite du Laos (EDL) 6.16 %
 • หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 6.03 %
 • หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 5.99 %
 • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 1.14 %
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0.98 %
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 0.72 %
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 0.67 %
 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 0.62 %

 • พันธบัตรรัฐบาล 12.63 %
 • หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 6.63 %
 • พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง 5.76 %
 • หุ้นกู้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 4.52 %
 • หุ้นกู้ บริษัท บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 4.07 %
 • Wellington Global Quality Growth Fund 6.48 %
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0.93 %
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 0.54 %
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.5 %
 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 0.44 %แบบประกันทั้งหมด

เราเป็นที่ปรึกษาบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และประกันชีวิตครบวงจร โดยสามารถที่เลือกจุดแข็งของแต่ละบริษัทไม่ว่าจะเป็น บริษัทไทยประกันชีวิต ,บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต ,บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

 • ทั้งหมด
 • ไทยประกันชีวิต
 • เมืองไทยประกันชีวิต
 • เมืองไทยประกันภัย
 • ไทยประกันสุภาพ

ประกันสุขภาพเด็กโต 10 ขวบ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 1 ล้าน เคลมง่าย ค่าห้องสูงสุด 4,000

Health fit เบ๊า เบา แพ็กเกจ 1

เบี้ยจิ๋ว คุ้มครองแจ๋วแพ็กเกจประกันสุขภาพ แบบเบาใจ

Health fit เบ๊า เบา แพ็กเกจ 2

แพ็กเกจประกันชีวิต, ค่าชดเชยรายวัน และอุบัติเหตุ

เกษมปันผล 10/10

คุ้มครอง คุ้มทรัพย์ คุ้มภาษี

ประกันสุขภาพเด็ก 5 ขวบ up

เหมาจ่าย ราคาสบายกระเป๋า

ธนทวี 14/7

ออมอย่างเป็นระบบเพียง 7 ปี รองรับแผนการที่มีในอนาคต

Health Fit Ultra

คุ้มครองครอบคลุมแผนเดียวจบ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เฮลท์ ฟิต ดีดี

คุ้มครองครอบคลุมแผนเดียวจบ

มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 15/5

ออมสั้น...จ่ายคืนไว...ได้คืนคุ้ม เพิ่มมูลค่าเงินออมอย่างคุ้มค่า การันตีเงินคืนทุกปี

มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6

ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ทางเลือกในการออมที่ใช

ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

ดูแลด้วยความห่วงใย ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ (elite health)

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม ดีเฮลท์ (D Health)

เก็ทง่าย เพราะเราจ่ายเต็มแม็กซ์!

ธนทวี 25/15

ออมอย่างเป็นระบบเพียง 15 ปี รองรับแผนการที่มีในอนาคต

Simply Healthy

ประกันแผนพิเศษ สำหรับผู้มีโรคประจำตัว

ทรัพย์ทวี 150

แม่ทุกคนอยากให้ขวัญรับปริญญาลูก ฝาก แค่ 14,xxx ปี หรือ 1,xxx/เดือน จะได้เงินคืน 20,000 ทุก 4 ปี

สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์

คุ้มครองโรคร้ายแรงมัลติเพย์คุ้มครองทุกระยะการเจ็บป่วย

มันนี่ฟิตเฟิร์ม 15/10

วางแผนการออม...อย่างเป็นระบบ สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง

Health Me Plus

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเหมาจ่าย (แบบไม่มีประกันชีวิต)

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง Cats & Dogs Plus

คุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก หากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ