จุดเด่นของแบบประกัน

ออมสั้น...จ่ายคืนไว...ได้คืนคุ้ม

ออมสั้น 10 ปี 15 ปี ได้รับเงินคืน

โอกาสรับ ผลตอบแทนจาก เงินปันผลเพิ่มเติม

เงินคืน (รับรองการจ่ายเงิน) + เงินปันผล (ไม่รับรองการจ่ายเงิน)

การันตีเงินคืนที่แน่นอน

ในรูปแบบของเงินคืนระหว่าง สัญญา และเงินครบสัญญา

ลดหย่อนภาษี

คุ้มครองชีวิตมันนี่ ฟิต เฟิร์ม 15/10 (มีเงินปันผล) แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล

ประกันชีวิต ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความ ต้องการในรูปแบบกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วน ความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น เงินคืน แน่นอน และโอกาสรับตอบแทนจากการลงทุนใน รูปแบบของเงินปันผล
1. ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ แผนการออมเงินอย่างมั่นใจ
2. เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในยุคดอกเบี้ยต่ำ
3. วางแผนการออม...อย่างเป็นระบบ สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง
4. การันตีเงินคืนทุกปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มขึ้น พร้อมคุ้มครองชีวิต
5. ต้องตรวจ และต้องแถลงสุขภาพความแตกต่างระหว่างแบบประกันประเภทต่างๆ กับ Par Product

ผู้เอาประกันภัย มีส่วนร่วมในเงินปันผล โดยขึ้นกับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หรือ Par Fund ทั้งเงินปันผลระหว่างสัญญา และ เงินปันผลเมื่อครบสัญญาผลประโยชน์ความคุ้มครอง

1. ประกันที่คุ้มที่สุดสำหรับการลดหย่อนภาษี
2. ได้ครบแน่จบทุกความต้องการ ทั้งความคุ้มครองชีวิต และความงอกเงยได้คืนครบ ไม่มีเสีย เงินต้นไม่หาย ไม่ต้องหวั่นสภาวะตลาด
3. ได้มากกว่าแน่ การันตีเงินคืนทุกปีมากขึ้น จาก 2% ถึง 3% พร้อมรับเงินก้อนตลอดสัญญาสูงถึง 297%
4. โอกาส ได้โบนัสเพิ่ม มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเพิ่มจากผลประกอบการของบริษัทประกันชีวิต ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความ ต้องการในรูปแบบกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วน ความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น เงินคืน แน่นอน และโอกาสรับตอบแทนจากการลงทุนใน รูปแบบของเงินปันผล

2%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5
3%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-14
260%* เงินครบกำหนดสัญญา

กรณีที่ 100.5% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวม เบี้ยฯ สัญญาเพิ่มเติม) หักผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญามีจ านวนมากกว่าเงินครบก าหนด สัญญาข้างต้น บริษัทจะจ่ายเงินครบก าหนดสัญญาเท่ากับจ านวนที่มากกว่าให้ผู้เอาประกันภัย

ปีที่ 1-3 คุ้มครอง 100%*, ปีที่ 4 คุ้มครอง 125%*, ปีที่ 5 คุ้มครอง 150%*, ปีที่ 6 คุ้มครอง 175%*, ปีที่7 คุ้มครอง 200%*, ปีที่8 คุ้มครอง 225%*, ปีที่9 คุ้มครอง 250%*, ปีที่ 10-15 คุ้มครอง 275%*

1. อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย ปี 15 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย 2%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5
ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย 3%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-14
ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย 260%* เงินครบกำหนดสัญญาแบบประกันทั้งหมด

เราเป็นที่ปรึกษาบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และประกันชีวิตครบวงจร โดยสามารถที่เลือกจุดแข็งของแต่ละบริษัทไม่ว่าจะเป็น บริษัทไทยประกันชีวิต ,บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต ,บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

  • ทั้งหมด
  • ไทยประกันชีวิต
  • เมืองไทยประกันชีวิต
  • เมืองไทยประกันภัย
  • ไทยประกันสุภาพ

ประกันสุขภาพเด็กโต 10 ขวบ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 1 ล้าน เคลมง่าย ค่าห้องสูงสุด 4,000

Health fit เบ๊า เบา แพ็กเกจ 1

เบี้ยจิ๋ว คุ้มครองแจ๋วแพ็กเกจประกันสุขภาพ แบบเบาใจ

Health fit เบ๊า เบา แพ็กเกจ 2

แพ็กเกจประกันชีวิต, ค่าชดเชยรายวัน และอุบัติเหตุ

เกษมปันผล 10/10

คุ้มครอง คุ้มทรัพย์ คุ้มภาษี

ประกันสุขภาพเด็ก 5 ขวบ up

เหมาจ่าย ราคาสบายกระเป๋า

ธนทวี 14/7

ออมอย่างเป็นระบบเพียง 7 ปี รองรับแผนการที่มีในอนาคต

Health Fit Ultra

คุ้มครองครอบคลุมแผนเดียวจบ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เฮลท์ ฟิต ดีดี

คุ้มครองครอบคลุมแผนเดียวจบ

มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 15/5

ออมสั้น...จ่ายคืนไว...ได้คืนคุ้ม เพิ่มมูลค่าเงินออมอย่างคุ้มค่า การันตีเงินคืนทุกปี

มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6

ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ทางเลือกในการออมที่ใช

ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

ดูแลด้วยความห่วงใย ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ (elite health)

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม ดีเฮลท์ (D Health)

เก็ทง่าย เพราะเราจ่ายเต็มแม็กซ์!

ธนทวี 25/15

ออมอย่างเป็นระบบเพียง 15 ปี รองรับแผนการที่มีในอนาคต

Simply Healthy

ประกันแผนพิเศษ สำหรับผู้มีโรคประจำตัว

ทรัพย์ทวี 150

แม่ทุกคนอยากให้ขวัญรับปริญญาลูก ฝาก แค่ 14,xxx ปี หรือ 1,xxx/เดือน จะได้เงินคืน 20,000 ทุก 4 ปี

สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์

คุ้มครองโรคร้ายแรงมัลติเพย์คุ้มครองทุกระยะการเจ็บป่วย

มันนี่ฟิตเฟิร์ม 15/10

วางแผนการออม...อย่างเป็นระบบ สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง

Health Me Plus

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเหมาจ่าย (แบบไม่มีประกันชีวิต)

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง Cats & Dogs Plus

คุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก หากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ