หากคุณต้องการซื้อประกันในราคาสมาชิก สำหรับตัวเองและคนในครอบครัว พร้อมรับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ เช่น ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน ร่วมสัมนาความรู้ด้านการเงิน